Bästa Båtägare!

Ett gott tecken på att våren är på väg är när datum för sjösättning annonseras på hemsidan. Påsken kommer tidigt i år, därför har första sjösättnings dagenflyttat till en vecka senare. Henrikssons kranbilar har bekräftat datum för årets sjösättning. När viplanerar för årets arbete med båten, gör vi det med vår miljö i åtanke. Vi använder bara miljövänliga produkter så långt det är möjligt, spill och avfall sorteras. Var rädda om er på sjön. Vi på hamnkontoret önskar er alla en fantastisk båtsäsong 2023.

Tony och Kine.

Sjösättningen planerad efter datum nedan, Och vi hoppas på gynnsamt väder.

Bokade datum är som följer.

Fredag 14/4
Lördag 15/4
Fredag 28/4
Lördag29/4
Lördag6/5

Att tänka på! Ni som står främst med era båtar, anmäl er på de första dagarna så vi har möjlighet att nå dem som står bakom.
Tiderna är preliminära! Kom i god tid och var väl förberedd.

Var rädd om naturen! Nu när arbetet med båtarna sätter i gång, ändvänd så naturvänliga produkter det bara går och sorteraert avfall. I vår nya miljöstation i mastskjulet tar vi emot batterier, glykol, färg, även botten färg, sprayburkoch spillolja. Övrigt miljöfarligt avfall ombeds ni att lämna på kommunens återvinningscentral.

Obs! Ärtsoppa!

SSP meddelar framöver vilka dagar dom ska servera soppa. Ha koll på informationstavlan.