SJÖSÄTTNING / UPPTAG

Generell info

Inför sjösättning/upptag vill vi att ni är väl förberedda så att arbetet under dagen för sjösättning/upptag sker snabbt och smidigt.

Efter sjösättning ber vi er plocka bort vaggor etc. så snart som möjligt för att göra bättre plats för bilparkeringen. Det är möjligt att få sin båt hämtad/lämnad på annan plats än hamnplan, ange detta i så fall i er ansökan.

På hamnens område är det inte tillåtet att tvätta båtbotten målad med giftig bottenfärg som kan förorena mark och vatten.

Motorer som är vinterkonserverade med icke miljögodkänd antifrysmedel, t.ex. glykol skall tömma sin motor på detta innan sjösättning, samla upp och deponera detta vid miljöstation.

Anmälan sjösättning

    Anmälan för sjösättning är stängd nu.