FÖRENINGEN

Barsebäcks Hamn Ekonomisk Förening

Barsebäcks båthamn ägs av medlemmarna i Barsebäcks Hamn Ekonomisk Förening som bildades 1994.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga, förvalta och administrera Barsebäcks båthamn.

Styrelsen, presentation av våra ledamöter

Nuvarande styrelse består av följande personer:

Gunilla Cronqvist (Ordförande)

Jag är sommarboende i Barsebäckshamn sedan 1959, gift med Mats och har tre vuxna utflugna döttrar. Till vardags driver jag en privat tandläkarpraktik i Lund sedan 1992 och jag är lycklig delägare i två segelbåtar i hamnen.

Jag föddes in i en starkt seglingsintresserad familj vilket ledde till ett naturligt engagemang i Segelsällskapet Pinhättan och dess seglarskola under min uppväxt.

Jag började som elev vid 7-års ålder och slutade som seglarskolans huvudlärare under två somrar på tidigt 80-tal.

Sedermera satt jag i SSP:s styrelse under 90-talet där jag arbetade med bl.a. klubbhusfrågor och SSP:s juniorverksamhet.

Sedan ett antal år har jag ett revisorsuppdrag i föreningen.

Under mitt yrkesliv har jag haft diverse styrelseuppdrag på både central och lokal nivå såsom lekmannarevisor i Sveriges Privattandläkarförening samt aktivt styrelsearbete inom Sveriges Tandläkarförbund. Dessa uppdrag har innefattat sedvanligt styrelsearbete men har också krävt att jag kunnat hantera och förhindra korruption och oegentligheter inom organisationerna. Jag är övertygad att detta bidragit till mitt stora rättspatos. Jag arbetar i dagsläget som Kvalitéts och Förtroendetandläkare inom Praktikertjänst AB/ Stockholm vid sidan om mitt kliniska arbete på praktiken i Lund.

Min starka anknytning till Barsebäck gör att det ligger mig varmt om hjärtat att vår hamn skall vara både en välfungerande institution och anläggning för båtägare samt en behaglig och trevlig plats för såväl medlemmar som gäster att vistas på.

Jag stöttar och vill vara med att vidareutveckla den framtagna planen som främjar en ökad tillgänglighet för fler båtägare i hamnen och en upprustning av befintlig anläggning.

Min vision är att hamnen skall bli den självklara samlingsplatsen för oss “hamnälskare” i alla åldrar.

Lena Bråberg Svensson

Jag är bosatt i Barsebäckshamn sedan 1993. Dessförinnan var jag sommarboende. Jag lärde mig segla i världens bästa seglarskorna på 60-talet. Jag har segelbåt i hamnen sedan manga år. Att komma ut på havet och känna vindens drag i seglen är för mig den ultimata frihetskänslan.

Jag är utbildad civilekonom och har jobbat inom offentlig sektor. Jag har bla jobbat som ekonomichef och drivit många stora projekt. Jag är väl förtrogen med myndighetssverige. Jag slutade jobba för tre år sedan. Nu ägnar jag mycket tid i min keramikverkstad, ”Drejat i Barsebäckshamn”, på Koggavägen 16.

Det viktigaste för föreningen är såklart att trygga säkra och bra båtplatser för alla andelsägare både på kort och lång sikt och med en ekonomi som vi känner oss trygga med.

Jag brinner för att ytterligare utveckla hamnområdet till en attraktiv mötesplats för alla andelsägare, boende i hamnen och besökare. Jag vill att hamnen ska leva under stora delar av året.

Jag vill också värna ett gott och nära samarbete med övriga föreningar som verkar i Barsebäckshamn. Den kraft som finns när alla goda krafter i lokalsamhället rikas åt samma håll är en styrka som vi ska använda.

Hans Holmstedt

Vem är jag:
Min fru och jag flyttade till hamnen 1998 och vi har två barn 17 och 14 år gamla. Vi skaffade vår första båt år 2000 så hamnen har givetvis varit en central punkt där hela familjen är och varit engagerad i vår egen båt och seglarskola. Till vardags arbetar jag i livsmedelsbranschen där en nära kontakt med kunder, konsumenter och medarbetare är en stark drivkraft liksom att få arbeta i en bransch vilken engagerar de flesta.

Meriter som kommer vara användbara i hamnstyrelsen:
I mitt arbete har jag haft förmånen att driva både mindre och större utvecklings och förändringsarbete vilket givit mig en god insikt i vikten av att lyssna, kommunicera och öka förståelsen för det som görs vilket jag tror kan vara en egenskap som komma till nytta utöver det har jag lång erfarenhet av styrelsearbete både i företag och i föreningsliv.

Vad jag vill med hamnen:
Jag vill att hamnen ska vara en trevlig plats för alla både andelsägare och för de som besöker hamnen oavsett om de kommer sjö eller landvägen. Jag tror också att hamnen behöver utvecklas med tiden och nästa steg är att driva vidare de utvecklings och underhållsplaner vilka andelsägare och styrelse arbetat fram, samtidigt som andelsägarnas intressen ska förvaltas och utvecklas.

Hugo Burgerhout

Sedan tio år bor jag i hamnen med min hustru Lotta och, sedan snart fyra år, Hugo jr. Mina döttrar är vuxna och utflugna.

Jag är en teknikintresserad jurist. I ungefär halva mitt yrkesliv har jag varit verksam som just jurist i bolag, organisationer och på advokatbyrå. Den andra hälften av mitt yrkesliv har jag, såsom PMP-certifierad projektchef, ansvarat för projektering och implementering av olika typer av processindustrier runt om i världen.

Min fritid har till stora delar kretsat kring båtar, motorcyklar och flygplan. Jag började segla i slutet av 60-talet med den optimistjolle som pappa hade snickrat ihop i skjulet och min teoretiska nautiska skolning började 1976 med ett förarbevis. Det har sedermera kompletterats med såväl utsjöskepparexamen som klass VIII behörighet. För drygt tre år sedan seglade jag hem en båt från Västindien och jag har haft en kort, intensiv och föga framgångsrik kappseglingskarriär med en CB66-Racer.

Jag är stolt över att ha fått förtroendet att företräda hamnens andelsägare i styrelsen. Jag ska göra mitt yttersta för att på bästa sätt värna om andelsägarnas ekonomiska intressen och främja den trivsel som utmärker ett samhälle som Barsebäckshamn. Jag hoppas kunna bidra med transparens och lyhördhet.

ryt

Jonas Bååth

Jag bor i Barsebäcksby (där jag också är uppväxt) tillsammans med min hustru Anette. Startade min båtkarriär i seglarskolan följt av diverse jollar, bevakningsbåt i lumpen och vi har sedan snart 15år tillbaka segelbåtar i hamnen.

Vi har tre utflugna barn, som har både gått i och varit lärare för seglarskolan.

Yrkesmässigt är jag i grunden civilingenjör i maskinteknik från LTH samt Project Management Professional certifierad enligt PMI. Har nästan alltid jobbat med projektledning men även haft roller som som linjechef, sektionschef och VD.

Sedan 10 år tillbaka är jag projektchef på ett större företag i Lund där jag ansvarar för projektering och implementering av olika typer av processindustrier runt om i världen.

Har också erfarenheter från styrelsearbete både i föreningar och företag.

Fritiden upptas, förutom umgänge med familj och vänner, av båtar, bilar, motorcyklar och diverse bygg- och renoveringsprojekt i vårt hus.

Med mina erfarenheter från projekt- och förändringsarbete i kombination med ett positivt förhållningssätt hoppas jag kunna bidra till arbetet i hamnstyrelsen.

Jag tycker målsättningen ska vara en levande och välskött hamn för trivsel, gemenskap och umgänge hos både medlemmar och gäster.

Lars Nordmark

Bott i hamnen sedan 1982 med Eva och har 4 barn samt 4 barnbarn. Varit engagerad i Segelsällskapet, Bastuföreningen och hamnen under åren. Efter år i Stockholm som projektledare inom media, nu tillbaka till fädernegården i Södervidinge/Norrvidinge för ett grönare mål. Har gått i seglarskola i hamnen och har ett stort segelintresse. Seglar varje år och besöker många hamnar.

Jag har arbetat med stora projekt och skapat ett stort kontaktnät. Lösningsorienterad och van att arbeta med och för människor/företag.

Jag vill att medlemmarna ska känna sig delaktiga i föreningen, skapa en mötesplats för medlemmar, hamnboende och gäster. Jag vill att vi utvecklar och investera i hamnen för att den fortsättningsvis ska vara ett attraktivt mål för medlemmar, hamnboende och gäster. Jag tänker att detta är bästa sättet att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

Nicklas Rudfell

Barsebäckshamn blev min hemort 2002 då jag fick förmånen att flytta dit och en stor dröm blev sann. Idag bor jag med mina barn Emil och Kalle, 19 och 16 år samt min hustru Linda.

Till vardags driver jag ett eget företag sedan 25år tillbaka där jag arbetar som filmfotograf samt stillbildsfotograf. Jag arbetar i huvudsak med företag och hjälper dem med visuell kommunikation.

Under större delen av mitt liv så har jag haft ett stort intresse för olika vattensporter och aktiviteter på havet. Jag skaffade mig min egen motorbåt vid 14 års ålder, utan att mina föräldrar visste om det… Sedan dess har det blivit ett antal olika båtar, allt ifrån katamaraner och motorbåtar till min nuvarande segelbåt Yrsa Af Barsebäckshamn som är en X-95. Vid mån av tid så kitesurfar jag på våra fantastiska ställen som vi har i närområdet.

Min största nautiska ”bedrift” gjorde jag vid 15års ålder då jag körde motorbåt i 25 knop innanför Kulorna, både dit och hem, utan att ha en aning om grundet. Idag är jag dock betydligt bättre påläst och har skepparexamen sedan länge. Älskar båtlivet och atmosfären i både båten och i alla hamnar man besöker.

Min vision för hamnen är att förvalta och vårda den på ett respektfullt sätt så att även kommande generationer har en välskött och trivsam hamn att njuta av. Utvecklingsarbetet som har planerats är jag glad över att få vara delaktig i och kunna vara med och vidareutveckla.

Att ta vara på medlemmarnas intressen, samt att ha ett stort fokus på att ha en levande hamn som både medlemmar, hamnabor och gäster kan njuta av är frågor som jag tycker är viktiga. Jag hoppas även att kunna bidra med visuell kommunikation på hemsidan mm.

Peter Hofmann

Jag kommer från Lödde och flyttade 2016 från Ålstorp till Hamnen.

Har två vuxna barn varav en bor hemma hos mig och min fru Lina på Skepparevägen 6.

Jag med min familj är mycket intresserad av båtar och båtliv, och har varierat mellan motorbåt och segelbåt i Hamnen de senaste 20 åren.

Till vardags jobbar jag med Bygg o Fastigheter, och driver byggfirma med säte i Löddeköpinge.

Jag är glad över att ha fått chansen att vara med i styrelsen och på så vis hjälpa till med att förvalta Hamnen.

Med mina kunskaper inom bla Bygg och Fastighetsförvaltning ser jag möjligheter att kunna bidra med det till Hamnen, som ständigt behöver underhållas, repareras, förnyas och utvecklas, för att vara den välskötta Hamn vi önskar.

Staffan Meijer

Jag är en 57-årig västgöte som sedan många år bor i Skåne med min familj, fru Kristina och de tre numera vuxna döttrarna. Vi bor i hamnen och trivs fantastiskt bra!
Familjen, huset och båtlivet på sommaren ger mig mycket, men jag har också ett genuint intresse för gamla bilar. Nån timma i garaget är skön avkoppling!
Jobbmässigt så har jag alltid sysslat med lastbilar i någon form, sedan ett antal år som exportdirektör i ett Italienskt bolag.

Jag är ganska händig och vill gärna hitta bra, praktiska lösningar. Trivs med skitiga händer men är också ganska social, är intresserad och vill gärna vara involverad.
Har genom åren haft flera styrelseuppdrag, såväl i ideella föreningar som bolag, och tror att det kan komma till nytta.

Hamnen är en skön samlingspunkt, jag är själv där nästan dagligen. Tillsammans kan vi vårda en aktiv och levande, naturlig samlingsplats för såväl boende, andelsägare, sommarplatsgäster,  husbilsägare och andra besökande.