BÅTPLATSER

Intresseanmälan – Utbyggnad

ETT AV FÖRSLAGEN PÅ UTFORMNING

UTBYGGNAD
Styrelsen för Barsebäcks Hamn, Ekonomisk förening avser kalla till extra föreningsstämma i slutet på oktober för att besluta om utbyggnad av hamnen avseende norra piren och mittpiren.

För att underlaget ska vara så rättvisande som möjligt behöver vi nu ta in intresseanmälan ifrån båtägare/blivande båtägare som underlag för fördelning av ett 30-tal nya båtplatser.

De uppgifter vi behöver är: önskad bredd, längd, djup, motorbåt eller segelbåt och vilken båtplats du eventuellt har idag. Försäljning av båtplatserna kommer att ske enligt våra stadgar, vilket innebär att först behandlas kölistorna och sedan efter efterfrågan ifrån allmänheten. (Anmälan till de olika kölistorna görs till hamnkontoret på mail: hamnkontor@barsebackshamn.eu

Försäljning kommer att starta efter beslut på extra föreningsstämma och kommer då att vara
bindande. Avtal o priser enligt stadgarna, 2024 års priser. 2023 års priser är för obligatorisk medlemsinsats 26.250:- per breddmeter, samt serviceavgift på 1.450:- per breddmeter/år.

Förslaget som kommer att presenteras bygger på flytande betongpontoner med ett fribord på 0,5 meter och Y-bommar i olika längder och bredd dem i mellan.

Gör en instressanmälan här>>

Vi vill ha ditt svar senast den 15e september.
Det kan inte nog betonas att detta är en intresseanmälan. Men med intresseanmälan har du en möjlighet att vara med och påverka hamnens utformning och en eventuell båtplats.

Hämta informationen som pdf dokument>>

Köp av båtplats

Barsebäcks Hamn erbjuder idag 212 permanenta båtplatser i varierande storlek. De flesta båtplatser har förtöjning mellan stolpar, men vi har även några platser med förtöjning längs med kaj. Båtplatserna säljs som andelsplatser i Barsebäcks Hamn Ekonomisk Förening och för att kunna köpa en plats behöver man stå i båtplatskö. Anmälan till båtplatskö sker genom nedan länk “Ansökan köpa båtplats” och kostar 200 kr. För att behålla sin plats i kön måste man varje följande år betala årlig köavgift på 200 kr via faktura som skickas elektroniskt via den mailadress som man anger i ansökan.

På ansökningsformuläret behöver du fylla i måtten på den tänkta båten.  Du får max 3 erbjudande som uppfyller angivet önskemål på båtens mått, därefter stryks du från listan. Om ledig plats i hamnen inte passar dina önskemål hoppar vi dock över dig och går vidare till nästa på listan, dvs du får inget erbjudande.

Är du intresserad av en båtplats oavsett storlek kryssar du i detta i formuläret. Då får du ta del av alla erbjudande som dyker upp, oavsett storlek. Även här gäller att du får max 3 erbjudanden. Om du inte antar det tredje erbjudandet stryks du från listan.

I kölistan kan ni se vilken placering ni har i kön. Köplats = datum när avgiften är betald på bankgiro 295-4790. Kölistan uppdateras med jämna mellanrum.

Hyra båtplats

De som äger en båtplats kan välja att hyra ut sin båtplats per säsong (sommar eller vinter) om andelsägaren inte själv kommer utnyttja sin båtplats. All andrahandsuthyrning sker genom föreningens försorg och intresseanmälan för att hyra en båtplats under en säsong kan göras genom nedan länk.

Intresseanmälan för sommarsäsongen skickas in mellan 1e januari och siste februari samma år som önskan gäller. För att få hyra en båtplats i andrahand måste man även stå i båtplatskö (vilket kan göras i ansökan för sommarplats om man inte redan har en befintlig köplats)

• Ansökan hyra båtplats

Landplatser

Det finns möjligheter att förvara sina båtar på land under vintertid, dock i begränsad utsträckning. Kontakta hamnkapten om intresse finns för detta. De som har haft tillgång till landplats föregående vintersäsong prioriteras i turordningen.

Det finns även begränsade möjligheter till landplatser för mindre båtar och trailers under sommarsäsong. Även här kontaktas hamnkapten vid intresse.