BÅTPLATSER

Köp av båtplats

Barsebäcks Hamn erbjuder idag 212 permanenta båtplatser i varierande storlek. De flesta båtplatser har förtöjning mellan stolpar, men vi har även några platser med förtöjning längs med kaj. Båtplatserna säljs som andelsplatser i Barsebäcks Hamn Ekonomisk Förening och för att kunna köpa en plats behöver man stå i båtplatskö. Anmälan till båtplatskö sker genom nedan länk “Ansökan köpa båtplats” och kostar 200 kr. För att behålla sin plats i kön måste man varje följande år betala årlig köavgift på 200 kr via faktura som skickas elektroniskt via den mailadress som man anger i ansökan.

På ansökningsformuläret behöver du fylla i måtten på den tänkta båten.  Du får max 3 erbjudande som uppfyller angivet önskemål på båtens mått, därefter stryks du från listan. Om ledig plats i hamnen inte passar dina önskemål hoppar vi dock över dig och går vidare till nästa på listan, dvs du får inget erbjudande.

Är du intresserad av en båtplats oavsett storlek kryssar du i detta i formuläret. Då får du ta del av alla erbjudande som dyker upp, oavsett storlek. Även här gäller att du får max 3 erbjudanden. Om du inte antar det tredje erbjudandet stryks du från listan.

I kölistan kan ni se vilken placering ni har i kön. Köplats = datum när avgiften är betald på bankgiro 295-4790. Kölistan uppdateras med jämna mellanrum.

Hyra båtplats

De som äger en båtplats kan välja att hyra ut sin båtplats per säsong (sommar eller vinter) om andelsägaren inte själv kommer utnyttja sin båtplats. All andrahandsuthyrning sker genom föreningens försorg och intresseanmälan för att hyra en båtplats under en säsong kan göras genom nedan länk.

Intresseanmälan för sommarsäsongen skickas in mellan 1e januari och siste februari samma år som önskan gäller. För att få hyra en båtplats i andrahand måste man även stå i båtplatskö (vilket kan göras i ansökan för sommarplats om man inte redan har en befintlig köplats)

• Ansökan hyra båtplats

Landplatser

Det finns möjligheter att förvara sina båtar på land under vintertid, dock i begränsad utsträckning. Kontakta hamnkapten om intresse finns för detta. De som har haft tillgång till landplats föregående vintersäsong prioriteras i turordningen.

Det finns även begränsade möjligheter till landplatser för mindre båtar och trailers under sommarsäsong. Även här kontaktas hamnkapten vid intresse.