Styrelsen:

     
gunilla   

Gunilla Cronqvist
(Ordförande)

Jag är sommarboende i Barsebäckshamn sedan 1959, gift med Mats och har tre vuxna utflugna döttrar. Till vardags driver jag en privat tandläkarpraktik i Lund sedan 1992 och jag är lycklig delägare i två segelbåtar i hamnen.

Jag föddes in i en starkt seglingsintresserad familj vilket ledde till ett naturligt engagemang i Segelsällskapet Pinhättan och dess seglarskola under min uppväxt.

Jag började som elev vid 7-års ålder och slutade som seglarskolans huvudlärare under två somrar på tidigt 80-tal.

Sedermera satt jag i SSP:s styrelse under 90-talet där jag arbetade med bl.a. klubbhusfrågor och SSP:s juniorverksamhet.

Sedan ett antal år har jag ett revisorsuppdrag i föreningen.

Under mitt yrkesliv har jag haft diverse styrelseuppdrag på både central och lokal nivå såsom lekmannarevisor i Sveriges Privattandläkarförening samt aktivt styrelsearbete inom Sveriges Tandläkarförbund. Dessa uppdrag har innefattat sedvanligt styrelsearbete men har också krävt att jag kunnat hantera och förhindra korruption och oegentligheter inom organisationerna. Jag är övertygad att detta bidragit till mitt stora rättspatos. Jag arbetar i dagsläget som Kvalitéts och Förtroendetandläkare inom Praktikertjänst AB/ Stockholm vid sidan om mitt kliniska arbete på praktiken i Lund.

Min starka anknytning till Barsebäck gör att det ligger mig varmt om hjärtat att vår hamn skall vara både en välfungerande institution och anläggning för båtägare samt en behaglig och trevlig plats för såväl medlemmar som gäster att vistas på.

Jag stöttar och vill vara med att vidareutveckla den framtagna planen som främjar en ökad tillgänglighet för fler båtägare i hamnen och en upprustning av befintlig anläggning.

Min vision är att hamnen skall bli den självklara samlingsplatsen för oss "hamnälskare" i alla åldrar.

 

Fredrik Gyllander

Jag är 45 år och uppväxt och boende i Barsebäckshamn med min familj bestående av tre döttrar och min fru Malin.

Hamnen är som ett andra hem för mig och vi har alltid haft båt i familjen; fiskebåt och segelbåt under uppväxten och senare segelbåtar tillsammans med min bror. De senaste åren har familjen semestrat i motorbåt och det fortsätter vi nog med så länge barnen vill med. Kappseglingen ligger mig fortfarande varmt om hjärtat och jag tävlar på relativt hög amatörnivå i Norden med en CB66-Racer.

Sedan 1990-talet har jag varit engagerad i SSPinhättan från suppleant i tonåren via ordförandeposten till att nu sitta i kölbåtskommitén.

Jag är ingenjör inom maskinteknik med inriktning på energi & miljö och driver idag ett företag inom ventilation där jag erbjuder konsulttjänster och service till främst fastighetsbolag och rederier.

Mitt vision för hamnen är främst att vårda och utveckla den till en trivsam, nutidsanpassad och välskött plats för medlemmar och besökare. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att ta fram ett förslag på ombyggnad av norra hamndelen. I det förslag som kommer att presenteras ser jag stora möjligheter att hamnen kommer att få ett rejält lyft genom att befintliga medlemmar i interna kölistan får önskade platser, nya medlemmar kommer till och att hamnen blir attraktivare för gästande båtar och seglande ungdomar.

 
     
   

Hugo Burgerhout

Sedan tio år bor jag i hamnen med min hustru Lotta och, sedan snart fyra år, Hugo jr. Mina döttrar är vuxna och utflugna.

Jag är en teknikintresserad jurist. I ungefär halva mitt yrkesliv har jag varit verksam som just jurist i bolag, organisationer och på advokatbyrå. Den andra hälften av mitt yrkesliv har jag, såsom PMP-certifierad projektchef, ansvarat för projektering och implementering av olika typer av processindustrier runt om i världen.

Min fritid har till stora delar kretsat kring båtar, motorcyklar och flygplan. Jag började segla i slutet av 60-talet med den optimistjolle som pappa hade snickrat ihop i skjulet och min teoretiska nautiska skolning började 1976 med ett förarbevis. Det har sedermera kompletterats med såväl utsjöskepparexamen som klass VIII behörighet. För drygt tre år sedan seglade jag hem en båt från Västindien och jag har haft en kort, intensiv och föga framgångsrik kappseglingskarriär med en CB66-Racer.

Jag är stolt över att ha fått förtroendet att företräda hamnens andelsägare i styrelsen. Jag ska göra mitt yttersta för att på bästa sätt värna om andelsägarnas ekonomiska intressen och främja den trivsel som utmärker ett samhälle som Barsebäckshamn. Jag hoppas kunna bidra med transparens och lyhördhet.  

 
     
   

Peter Hofmann

Jag kommer från Lödde och flyttade 2016 från Ålstorp till Hamnen.

Har två vuxna barn varav en bor hemma hos mig och min fru Lina på Skepparevägen 6.

Jag med min familj är mycket intresserad av båtar och båtliv, och har varierat mellan motorbåt och segelbåt i Hamnen de senaste 20 åren.

Till vardags jobbar jag med Bygg o Fastigheter, och driver byggfirma med säte i Löddeköpinge.

Jag är glad över att ha fått chansen att vara med i styrelsen och på så vis hjälpa till med att förvalta Hamnen.

Med mina kunskaper inom bla Bygg och Fastighetsförvaltning ser jag möjligheter att kunna bidra med det till Hamnen, som ständigt behöver underhållas, repareras, förnyas och utvecklas, för att vara den välskötta Hamn vi önskar.

 
     
 larsn  

Lars Nordmark

Bott i hamnen sedan 1982 med Eva och har 4 barn samt 4 barnbarn. Varit engagerad i Segelsällskapet, Bastuföreningen och hamnen under åren. Efter år i Stockholm som projektledare inom media, nu tillbaka till fädernegården i Södervidinge/Norrvidinge för ett grönare mål. Har gått i seglarskola i hamnen och har ett stort segelintresse. Seglar varje år och besöker många hamnar.

Jag har arbetat med stora projekt och skapat ett stort kontaktnät. Lösningsorienterad och van att arbeta med och för människor/företag.

Jag vill att medlemmarna ska känna sig delaktiga i föreningen, skapa en mötesplats för medlemmar, hamnboende och gäster. Jag vill att vi utvecklar och investera i hamnen för att den fortsättningsvis ska vara ett attraktivt mål för medlemmar, hamnboende och gäster. Jag tänker att detta är bästa sättet att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

 

     
hansh   

Hans Holmstedt

Vem är jag:
Min fru och jag flyttade till hamnen 1998 och vi har två barn 17 och 14 år gamla. Vi skaffade vår första båt år 2000 så hamnen har givetvis varit en central punkt där hela familjen är och varit engagerad i vår egen båt och seglarskola. Till vardags arbetar jag i livsmedelsbranschen där en nära kontakt med kunder, konsumenter och medarbetare är en stark drivkraft liksom att få arbeta i en bransch vilken engagerar de flesta.

Meriter som kommer vara användbara i hamnstyrelsen:
I mitt arbete har jag haft förmånen att driva både mindre och större utvecklings och förändringsarbete vilket givit mig en god insikt i vikten av att lyssna, kommunicera och öka förståelsen för det som görs vilket jag tror kan vara en egenskap som komma till nytta utöver det har jag lång erfarenhet av styrelsearbete både i företag och i föreningsliv.

Vad jag vill med hamnen:
Jag vill att hamnen ska vara en trevlig plats för alla både andelsägare och för de som besöker hamnen oavsett om de kommer sjö eller landvägen. Jag tror också att hamnen behöver utvecklas med tiden och nästa steg är att driva vidare de utvecklings och underhållsplaner vilka andelsägare och styrelse arbetat fram, samtidigt som andelsägarnas intressen ska förvaltas och utvecklas.

     
daniel  

Daniel Mohn

Jag bor i Barsebäckshamn sedan 12 år tillbaka, tillsammans med min fru Therese och våra två barn. Hamnen ligger mig varmt om hjärtat. Som vice ordförande i SSP samt sammankallande till Kölbåtskommittén kommer jag att representera SSP i styrelsen under min mandatperiod.

Jag ser fram emot att bidra till hamnens fortsatta utveckling. Jag vill bidra till en aktiv, modern, hållbar och trivsam hamn och därmed inspirera till ”fler timmar på vattnet i alla åldrar” (SSP).

Sedan tidig ålder har jag spenderat mycket tid i hamnen och på havet; motorbåt, segelbåt samt varit aktiv i Sjöräddningssällskapet. Jag kappseglar och tävlar idag med CB66-Racer.

Jag är konsultchef på Capgemini med lång erfarenhet av att leda projekt, förändringsarbete, utveckla teknik och människor.

Ser fram emot att utveckla hamnen tillsammans mer Er!