Barsebäckshamn

Fiske- och båthamn ca 7 M norr om Malmö.

Position: 55°45,4 N 12°54,1 E Angöring i enslinje 88°.Djup 1,5-2,5 m (i södra bassängen 1,6 m). Se upp för grunden "Kulorna" västsyd- väst om hamnen.

Barsebäckshamn är ett gammalt fiskeläge och är beläget i ett område som är av riksintresse för kulturmiljö. Barsebäckshamn har anor från 1400-talet. Här kan man fortfarande hitta ett och annan litet fiskarhus. Yrkesfisket har nästan försvunnit helt, men det finns gott om fritidsfiskare.

Stenbocksvallar - Karl XII:s befästningsvall 1,5 km. Gillhögs gånggrift från stenåldern 3 km. Barsebäcksby med 1100-tals kyrka, slott och park 4 km. Barsebäcks golfbana ca 5 km. Barsebäcks kärnkraftverk 2 km (stängt).

Proviantering - Center Syd Köpcentra 6 km (buss 7 min)

Buss t/fr Löddeköpinge 6 km och Kävlinge 10 km (Gratisbuss under sommaren).