Hamnkontor Barsebäckshamn

Öppet:
8-9 & 17-18 (sommar)

Adress:
Skansvägen
246 57 Barsebäckshamn

Telefon:
046-775955
0705-775969