Köregler

Barsebäcks hamn,ek för

Skansvägen246 57 Barsebäckshamn   

Köregler för Barsebäcks hamn, ek för.  

§ 1.               

Samtliga förtöjningsplatser för fritids- och fiskebåtar i Barsebäcks småbåtshamn omfattas av dessa regler.

§ 2.               

Ansökan skall inges till Hannstyrelsen på särskild blankett och införs i registret sedan köavgift betalts.

§ 3.               

Sökanden skall ha fyllt 15 år. Äkta makar (motsvarande) räknas som en enhet. Överlåtelse köplats medgives till make och bröstarvinge.

§ 4.               

Sökande är skyldig att skriftligen anmäla adressförändring. Sökanden som ej nås på uppgiven adress blir avregistrerad efter tre månader.

§ 5.               

Kölista upprättas vid hamnkontoret och revideras årligen. Registrering sker antingen på ”lilla listan” eller på ”stora listan” allt efter önskemål om storlek på båtplats. Det ursprungliga anmälningsdatum gäller och det gives möjlighet byta mellan listorna.

§ 6.               

Årligen debiteras en köavgift, som fastställes av hamnstyrelsen. Avgiften inbetalas enligt utsänt inbetalningskort inom angiven tid. Erlägges ej avgift sker avregistrering.

§ 7.               

Sökande inplaceras i turordning och fördelning sker i denna ordning med beaktande av båtstorlek, önskad platsstorlek och tillgänglig plats.Förtur kan ske med stor restriktivitet och efter beslut av föreningsstämman.

§ 8.               

Sökande erhåller tre erbjudanden, varvid förutses att båt kan förtöjas inom erbjuden plats. Avregistrering sker då sökanden accepterat ett erbjudande eller avböjt tre erbjudanden.

§ 9.               

En intern byteslista skall finnas för andelsägare, som vill byta inom hamnen.

§ 10.             

Vid fördelning av lediga platser skall andelsägare, som vill byta stor till stor eller liten till liten i första hand tillgodoses. Därefter fördelas 2/3 av platserna via den interna byteslistan och 1/3 av platserna via externlistorna.      


Dessa kö regler är reviderade i mars 00 och godkända vid styrelsemöte den 13. Mars 2000.
Dessa kö regler är reviderade i § 10 vid stämman  i mars 2009 och godkända vid styrelsemötet den 14 sep 2009.