Välkommen till Barsebäckshamn

Efter en fantastisk båtsommar med rekord i antalet gästbåtar, ser vi nu fram emot 2019.

Hamnlivet går i vintervila även om det fortfarande finns viss aktivitet. Glädjande är att de yrkesfiskare som vintertid bedrivit verksamhet i Barsebäckshamn, fortsätter även denna vinter. Denna vinter gästar oss 3-5 båtar. Det är alltid trevlig med lite verksamhet även under lågsäsong.

Båtupptagningen fungerade bra även om väderläget medförde viss nervositet vid några upptagningar men allt löste sig och vi slapp även denna gång att ställa in.

Under januari kommer vi att bestämma datum för sjösättning.

Nu håller vi alla tummar vi har för att slippa stormar, is och annat som kan skapa påfrestningar på vår fina hamn.